Zie onze algemene voorwaarden als pdf bestand hier

webshopkeurmerk

Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk

 


Algemene voorwaarden achteraf betalen

BILLINK_REGULAR_WHITEBG(PAYOFF)_200px

Billink en MultiFlame Veilig achteraf betalen via Billink

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die multiflame.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”

Veilig achter betalen

“Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.”

Veilig achteraf betalen met Billink B.V.

Zo werkt het:

Met achteraf betalen ontvang je eerst het product en betaald je later (binnen 14 dagen) de factuur. Indien je kiest voor achteraf betalen ga je akkoord met de daarbij behorende algemene voorwaarden. Tijdens de beoordeling van je aanvraag worden de door jou ingevulde gegevens conform de bepalingen van de algemene voorwaarden doorgezonden naar Billink B.V., welke deze zal toetsen op kredietwaardigheid. In geval van goedkeuring is je bestelling geaccepteerd en kan je betalen op rekening. je ontvangt vervolgens namens Billink de factuur welke verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling van je betaling.

Je gegevens zullen worden gecheckt via de betaalprovider Billink.
Het factuurbedrag is maximaal 250 euro
Geen bankpas of identifier nodig
Je bent woonachtig in Nederland
Eenvoudig achteraf betalen met Billink. Extra kosten bedragen €1.00 (incl. BTW)

 

Meer informatie op de website van Billink.nl